Trung Quốc Rạp chiếu phim 9D VR nhà sản xuất
Quảng Châu INFINITY Technology Co., Ltd.

Sản xuất hàng đầu của sản phẩm vr

Sơ đồ trang web

Sản phẩm

Rạp chiếu phim 9D VR
Rạp chiếu phim trứng 9D
Bộ mô phỏng VR 9D
Nền tảng thường trực VR
Trình mô phỏng trò chơi thực tế ảo
Nền tảng đi bộ thực tế ảo
Xe đua thực tế ảo
Trình mô phỏng chụp VR
Rạp chiếu phim thực tế ảo 7D
Trình mô phỏng bay VR
Mô phỏng VR trẻ em
Công viên giải trí thực tế ảo
Máy chiếu sàn tương tác 3D
Bộ mô phỏng chuyển động VR
Chi tiết liên lạc